ОБЩИ УСЛОВИЯ
ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ОТ
ТЪРГОВЕЦА УСЛУГИ

ОБЩИ УСЛОВИЯ
1. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които Търговеца предоставя услуги на Клиентите си посредством Интернет магазина www.102podaraka.com . Тези условия обвързват всички потребители. При поръчка клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.
2. Идентифициране на Клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог - файлове на сървъра на www.102podaraka.com , съхранение на IP адреса на Kлиента, както и всяка друга информация.
3. Продуктите, които се намират на интернет страницата на www.102podaraka.com не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ  продуктите на търговеца.
4. След кликане на бутона "Потвърждавам и поръчвам избраните артикули", потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в Количката. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен.
5. Търговецът си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица Търговецът уведомява клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер.
6. Договорният език е български, а плащанията  ще  бъдат  извършвани в български левове с ДДС.

ДОСТАВКА
7.Доставката се извършва с куриерска фирма Еконт Експрес обикновено в рамките на 1 до 3 работни дни след изпращането на поръчката, освен в случайте на недостатъчна наличност. Пратката може да бъде доставена на адрес на получателя или до избран от него офис на Еконт. За повече информация посетете раздел "Доставка"

- ПРАТКИ ОТКАЗАНИ ПО ТЕЛЕФОНА ПОЛУЧАТЕЛЯ Е ДЛЪЖЕН ДА ЗАПЛАТИ КУРИЕРСКИТЕ ТАКСИ В ДВЕТЕ ПОСОКИ ( ВАЖИ ЗА ВЕЧЕ ИЗПРАТЕНИ ПРАТКИ )
- ПРАТКИ ОТКАЗАНИ СЛЕД ПРЕГЛЕД ПОЛУЧАТЕЛЯ Е ДЛЪЖЕН ДА ЗАПЛАТИ КУРИЕРСКИТЕ ТАКСИ В ДВЕТЕ ПОСОКИ( ВАЖИ ЗА ВЕЧЕ ИЗПРАТЕНИ ПРАТКИ )

8. Веднага след предаване на стоката на куриер, Търговецът се освобождава от риска, който се прехвърля върху Клиента. Търговецът не носи отговорност  за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.
9. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на Търговеца. В случаите когато от Търговеца са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката Търговеца не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.
10. При предаване на стоката Клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.
11. При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Търговеца се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.
12. Всички поръчки, направени след 13:30 ч. в рамките на делничен ден, се обработват и изпращат от 2 до 3 работни дни. Всички поръчки, направени през уикенда се обработват и изпращат през първия или втория работен ден.
13. Всички поръчки, направени извън работно време, през уикенда или по празници, се обработват в първия работен ден след деня на получаване на поръчката и се изпращат до 2 работни дни.

ЦЕНИ
14. Цените на стоките, посочени на сайта са с включен ДДС. Цените не включват опаковане и доставка.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА
15. Клиентът има възможност да разглежда и поръчва обявените стоки на www.102podaraka.com .
16. Kлиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.
17. Клиентът е длъжен да заплати цената на поръчката си чрез наложен платеж.
18.  Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна , същата се счита за възмездна.
19.  Всеки потребител, независимо дали е клиент на Търговеца  се задължава при ползване на услугите:
•    да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от www.102podaraka.com  услуги;
•    да уведомява незабавно Търговеца  за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
•    да не извършва злоумишлени действия;
•    да обезщети Търговеца  и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез /името на сайта/ в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА
20. Търговеца  няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.
21. Търговеца  има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на www.102podaraka.com 
22. Търговеца  има право по всяко време, без уведомяване на Клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на Търговеца  да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта.
23. Търговеца,  след получаване на плащането се задължава да прехвърли на Клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока.
24. Търговеца  не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на Търговеца  във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за Търговеца.
25.Търговеца  има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите клиенти. Всички цели, за които Търговеца  ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави.
26. Търговеца  не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които Търговеца  не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на Търговеца

ЛИЧНИ ДАННИ
27. Търговеца  гарантира на своите Клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. Търговеца  защитава личните данни на Клиентът, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, Търговеца  може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Търговеца  се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. Търговеца  е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

ИЗМЕНЕНИЯ
28. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от Търговеца  , което има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. Търговеца  се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако Потребителя не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителя заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то Търговеца  има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя.


Важно! Връщане на закупена стока

29. Според чл. 57 т.3 „Разпоредбите на чл. 50 – 56 за правото на отказ на потребителя от договора от разстояние или от договора извън търговския обект не се прилагат за договори за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания; Ако някое от условията на настоящите Общи условия за ползване стане невалидно по силата на съдебно решение, останалата част остава в сила.

Всички снимки са примерни и може да има отклонения от поръчания продукт, тъй като всеки един аксесоар се изработва ръчно. Посочените данни имат приблизителен характер. Имайки впредвид, че търговския механизъм е интензивен, ние препоръчваме да се обърнете към нас за уточняване на детайлите!